Κατασκευή Ιστοσελίδας με το Wordpress

  • Με 65 ενότητες μαθημάτων
  • 5,5 ώρες συνολική διάρκεια Video Μαθημάτων
  • Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή
  • Δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η πιο πλήρης ελληνική σειρά βιντεομαθημάτων